Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2004 bb1f 500
Reposted fromstulte stulte viapanimruk panimruk
 Depresja to rozpacz, ale pomnożona przez tysiąc.  Ludzie, którzy tracą kogoś bliskiego, zwykle mają depresję reaktywną – związaną z sytuacją. Depresja endogenna, którą miałem, bywa podobna; to jest jakby przeżywanie żałoby po sobie samym. Poczucie, że jesteś zatruty sam sobą. Ale depresja jest również chorobą fizyczną. Jakbyś miał grypę, gorączkę, a każda szczelina świata była wypełniona czarnym myśleniem i rozpaczą – nie ma ucieczki. Poczucie, jakby było się więzionym w klatce samego siebie.  W lżejszych depresjach, kiedy jeszcze są resztki energii, ludzie ratują się, szukając maniacko jakichś przyjemności, znieczulenia. 
— Tomasz Jastrun
Reposted fromkyte kyte viawiksz wiksz
Reposted fromcuty cuty viascorpix scorpix
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— Chylińska
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaPoranny Poranny
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne vialittledarling littledarling
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure vianikotyna nikotyna

Musisz być kimś potężnym, masz bowiem twarz więcej niż ludzką, smutną jak wszechświat, piękną jak samobójstwo.

Comte de Lautréamont "Pieśni Maldorora"

Reposted fromberabirsza berabirsza viaPoranny Poranny

Przyszłość niepostrzeżenie przechodzi w przeszłość.
Między przyszłością a przeszłością jest litera różnicy.
"Y" zamienia się w "e".
Dlatego człowiek tak często duka „yyy” lub „eee”
bo cały czas nie wie gdzie jest.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viawiksz wiksz
A kto wy jesteście? Bezkształtna masa, amorficzny stwór, zatomizowany świat, tłum bez formy i konkurencji. Waszego świata już nie można nawet rozsadzić. Sam się rozlazł.
— Sławomir Mrożek
Reposted frominpassing inpassing vialittledarling littledarling
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viascorpix scorpix
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaiblameyou iblameyou
W psychoterapii jest takie powiedzenie : albo ekspresja albo depresja.
— Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy nr 11
Reposted fromolewka olewka viawiksz wiksz
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viascorpix scorpix
Rozbiór moczu Witkacego. 
Reposted fromciarka ciarka viapanimruk panimruk
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viapanimruk panimruk
8283 574b
Reposted fromhardkorwey hardkorwey vialittledarling littledarling
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę – ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— H. Poświatowska
Reposted byaugustus augustus
3958 e07d 500
13.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie viawiksz wiksz
było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromwatdafak watdafak viascorpix scorpix
0068 6a20
Reposted fromsiostro siostro viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl