Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8092 1a71 500
Staff
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viascorpix scorpix
Jestem tu tylko trochę. Gdzie jest reszta, nie wiem.
— J. Hartwig
Czasem w ogóle mnie nie ma. I też nie wiem, gdzie wtedy jestem.
— Anonim

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viawiksz wiksz
7694 bc2b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz
8798 e1d7 500

tremendousandsonorouswords:

Karl Brjullov, The Last Day of Pompeii (detail), 1830-1833

1701 1f2a 500

pikeys:

Lovers, 1982 by Harry Holland

6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
1252 15b2 500
Reposted fromtwice twice vialittledarling littledarling
2242 2210 500
Reposted frommythicwildcard mythicwildcard vianikotyna nikotyna
5057 de80
7800 7c55
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby vianikotyna nikotyna
0826 2d8b 500
Reposted fromheartbreak heartbreak viawiksz wiksz
Jestem najzwyklejszym z ludzi i nie umiem popełniać rzeczy szalonych. Nie umiem przejść przez życie jak burza, mnożąc nienawiść możnych i rozpacz biedaków. Nie umiem nic z tych rzeczy, które zachowują człowieka w pamięci innych. Lubię tylko szybko jeździć, czytać książki i trochę alkoholu od czasu do czasu.
— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viascorpix scorpix

Falling in Love

Reposted fromiminlove iminlove viaczarnefantazje czarnefantazje
poziom świętoszkowania, jak wiemy, jest zazwyczaj proporcjonalny do zgnilizny moralnej
— Krzysztof Starzyk
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viawiksz wiksz
6664 3330
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl